top of page
לוגו נדן - עמותה לסיוע משפטי לחיילים בשירות חובה

אודות עמותת נדן

בכל שנה, אלפי חיילים בשירות חובה זקוקים לסיוע משפטי בסוגיות אזרחיות, אותו הם אינם יכולים לממן מכיסם. לפיכך, נדרשים אותם חיילים לא אחת להסתייע בארגוני סעד, להיתמך על ידי הוריהם, או להסתדר בכוחות עצמם. עמותת ״נדן״ היא העמותה היחידה ששמה לה למטרה לספק סיוע משפטי במיוחד לחיילים בשירות חובה, ולפתח מומחיות בשלל סוגיות בהן נתקלים חיילי צה״ל בשירות חובה, והיא אחת העמותות הבודדות בה הסיוע ניתן כולו על ידי עורכי דין וכולל ייצוג משפטי מלא, לרבות ייצוג בבתי משפט.

חתימה על תצהירים - נדן עמותה לסיוע לחיילים בשירות חובה
דיני שכרות - נדן עמותה לסיוע לחיילים בשירות חובה
דיי עבודה - נדן עמותה לסיוע לחיילים בשירות חובה
בדיקת חוזים - נדן עמותה לסיוע לחיילים בשירות חובה
ייצוג בהליכי הוצאה לפועל - נדן עמותה לסיוע לחיילים בשירות חובה
ייצוג בבתי משפט - נדן עמותה לסיוע לחיילים בשירות חובה

קבלת שירות מטעם עורכי הדין של העמותה כרוך בתשלום דמי טיפול בסך 100 ₪ בלבד ומותנה בפגישת ייעוץ.

לא ייגבו מהחייל/ת סכומים נוספים, אלא דמי טיפול בעבור תיק נוסף.

דוגמאות לתיקים שטופלו ע״י נדן

כל שמות החיילים שונו לשמירה על פרטיות הפונים אלינו

שלמה, בן 22, חייל בודד עולה (ארה"ב)

שלמה היה אזרח ישראלי חוזר, שעזב את ישראל כילד עם משפחתו לטקסס. לשלמה היה חלום להיות חייל קרבי בצה"ל וחזר לישראל להתנדב. במהלך פעילותו בשכם נפצע שלמה ושוחרר מצה"ל. שלמה נפל לדיכאון, הזניחה את חשבונותיו, וצברה חוב של יותר מ -45 אלף שקלים (13 אלף דולר).

שלמה חזר למשפחתו בטקסס, והמשיך להילחם כדי לחזור לצה"ל. הוא הצליח. עם חזרתם לארץ, החייבים של שלמה, שחשבו שהוא נעלם, הקפיאו את נכסיו והוציאו צו שימנע ממנו לעזוב את ישראל.

שלמה הגיע לנדן, והודיע ​​לנו שהוא צריך להגיע לחתונה שלו בטקסס בתוך 30 יום.

מיהרנו להגיש עתירה עם כל החייבים שלו, כדי לאפשר לו לצאת לחתונתו בזמן שמפקדו - רב היחידה - שימש כערבו. שלמה התחתן, חזר ארצה ושילם את מלוא חובו (לאחר שניהלנו הסכם הוגן שהוא יכול לכבד באופן מציאותי בנסיבותיו המיוחדות).

התנדבות ותרומות

עמוד השדרה של העמותה הוא האנשים הנפלאים שמרכיבים אותה המתנדבים והתורמים. קודם כל, כל מתנדב הוא גם תורם, כי הוא תורם את זמנו וכשרונו. המסירות והמקצועיות של המתנדבים, היא היתרון שמאפשר לחיילים שלנו את מעטפת ההגנה והבטחון שבהתמודדות עם הנושאים השונים מחייהם האזרחיים עימם הם צריכים להתמודד במקביל לשירותם הצבאי.

מעוניינים להצטרף לצוות המתנדבים שלנו? מוזמנים לפנות אלינו. בנוסף, מי שלא יכול להתנדב בעצמו, יכול כמובן לתרום ולאפשר לנו להעניק את רשת ההגנה הנדרשת לחיילות ולחיילים בשירות חובה הזקוקים לה. אלמלא התורמים שלנו שתורמים כסף, ציוד וזמן - כל זה לא יכל לקרות.

bottom of page