top of page

השירותים שלנו

להעניק בטחון לחיילים שלנו

חתימה על תצהירים - נדן עמותה לסיוע לחיילים בשירות חובה
דיני שכיות - נדן עמותה לסיוע לחיילים בשירות חובה
דיני עבודה - נדן עמותה לסיוע לחיילים בשירות חובה
בדיקות חוזים - נדן עמותה לסיוע לחיילים בשירות חובה
ייצוג בהליכי הוצא לפועל - נדן עמותה לסיוע לחיילים בשירות חובה
ייצוג בבתי משפט - נדן עמותה לסיוע לחיילים בשירות חובה

קבלת שירות מטעם עורכי הדין של העמותה כרוך בתשלום דמי טיפול בסך 100 ₪ בלבד ומותנה בפגישת ייעוץ.

לא ייגבו מהחייל/ת סכומים נוספים, אלא דמי טיפול בעבור תיק נוסף.

נדן הוא הארגון היחיד, שהוקם מתוך מחשבה על חיילי צה"ל ומגבלותיהם, לצורך מתן שירותים משפטיים במיוחד עבור חיילי צה"ל.

הפגישות עם החיילים מתבצעת בשעות לא קונבנציונליות, כולל בסופי שבוע - כאשר הם בחופשה וזמינים. התקשורת שלנו עם חיילים היא בעיקר באפשרויות מודרניות כמו פייסבוק, דוא"ל, WhatsApp, ויישומים אחרים תוך ניצול של הטלפון החכם של החייל, שהוא ממשק הקשר העיקרי שלו עם העולם, כולל בשעות לא מקובלות.

כל השירותים שלנו כלולים בדמי טיפול סמליים בסך 100 (המאפשרים לנו לכסות הוצאות בסיסיות).

 • הגשת כתבי הגנה

 • הופעות בבתי משפט

 • ניהול מו"מ, הסכמי פשרה

 • עתירות מנהליות

 • ליווי בתביעות קטנות ללא ייצוג

ייצוג בבתי משפט

ייצוג בבתי משפט
 • הופעה בהליכים מטעם הוצאה לפועל

 • ייצוג בהליכי גבייה שאינם בהוצאה לפועל (למשל, חוב לארנונה)

 • ניהול מו"מ והסכמי פשרה

 • במקרים המתאימים – הגשת התנגדות

 • פתיחת הליך הוצאה לפועל לחייל זוכה

ייצוג בהליכי הוצאה לפועל

הוצלפ
 • בדיקה וייעוץ בנוגע לחוזי שכירות

 • ייצוג החייל מול משכירים (בקשר לחוזה)

 • בדיקה וייעוץ בנוגע להסכמי עבודה

 • ייצוג החייל מול מעסיקים (בקשר לחוזה)

 • עריכת חוזים בתחומים רלוונטיים

בדיקת חוזים

בדיקת חוזים
 • ייצוג בסכסוכי עבודה

 • ניהול מו"מ מול מעסיקים

 • הגשת תביעות בבית הדין לעבודה

 • ניהול הליכים בבתי הדין לעבודה

דיני עבודה

דיני עבודה
 • ייצוג החייל מול משכירי דירות

 • ייצוג החייל בתביעות והליכים שנוצרו כתוצאה מהשכירות

 • את השאלון יש למלא לפני החתימה על חוזה השכירות

דיני שכירות

דיני שכירות
 • חתימה על תצהירים עבור החייל לצורך הגשת בקשות מצה"ל

 • חתימה על תצהירים לכל מטרה אחרת עבור החייל

חתימה על תצהירים

*חתימה על תצהיר כרוכה בתשלום דמי טיפול של 50 ₪

תצהירים

קבלת שירות מטעם עורכי הדין של העמותה כרוך בתשלום דמי טיפול בסך 100 בלבד ומותנה בפגישת ייעוץ וכפופה לשיקול הדעת המקצועי של פעילי העמותה.

***לא ייגבו מהחייל/ת סכומים נוספים, אלא דמי טיפול בעבור תיקים בנושאים שונים***

נדן אינה מספקת שירותי סיוע משפטי בנושאים הבאים:

משפט פלילי, תעבורה או בנוגע לצבא עצמו או בתביעות נגד משרד הביטחון (תביעות נכות, פציעות ופניות לקצין התגמולים).

עמותת נדן אינה מספקת שירותים משפטיים או שירותי ייעוץ לבני משפחתו/ה של החייל/ת אלא רק לחייל/ת עצמם בעניינים הקשורים אליו/ה בלבד.

הייצוג ניתן לחיילים שיש להם יתרת שירות של חודש לפחות.

לא יינתן ייצוג לחיילים שמיוצגים במקביל על ידי עורך דין או על ידי עמותה אחרת בנוגע לאותו עניין הנוגע לפנייה.

השירות כפוף לשיקול הדעת המקצועי של צוות העמותה ומותנה בשיתוף פעולה מצד החיילים. אי שיתוף פעולה או פעילות בניגוד לייעוץ המשפטי עלולה להביא להפסקת השירות שניתן. 

העמותה לא תיתן שירות בקשר לפשרות או הסדרי תשלומים שהחייל/ת כבר הסכימו וחתמו עליהם.

מה לא
bottom of page